Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje.
2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
3.3. Juridiniai asmenys;
3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis šių taisyklių 3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje.
5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. punktą „Pristatymo taisyklės“).
6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma teviskeskrautuvele.lt duomenų bazėje taip pat, popieriniu formatu, įmonės elektroninės prekybos skyriuje.

Rašyk
Skambink